PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • 2. Thêm bớt
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
 • 3. PP tách
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 1. Các kĩ thuật tìm nguyên hàm (P4)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 24.926

Trong bài thầy hướng dẫn các em sử dụng kĩ năng thêm bớt để tính nguyên hàm của hàm số, thầy đưa ra nhiều ví dụ để các em thành thạo khi sử dụng kĩ năng này


Chưa có thông báo nào