PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Vấn đề 6. Cực trị hàm bậc 3
  • Lí thuyết
  • Bài 1,2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 6. Nắm chắc kĩ thuật giải quyết các bài toán về cực trị của hàm số (P5)

Độ dài: 71 phút - Số lượt học 29.056

Lưu ý: Bài 5 (15p24) thầy viết nhầm phương trình là \[{m^3} + 18m - 27 = 0\]. Các em sửa thành \[{m^3} - 18m + 27 = 0\]

Chưa có thông báo nào