PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Măt cầu và các khái niệm
  • Giao của mặt cầu với đường thẳng, với mặt phẳng
  • Bài 1
  • Bài 2
Bài 13. Phương pháp xác định mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện (P1) sẽ được mở vào ngày 20/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 13. Phương pháp xác định mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện (P1)

Độ dài: 79 phút - Số lượt học 8.578

Trong bài thầy giảng:
- Định nghĩa mặt cầu và các khái niệm, thuật ngữ liên quan đến mặt cầu

- Giao của mặt cầu với đường thẳng và giao của mặt cầu với đường thẳng
- Các bài tập về mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện
Lưu ý: Bài tập được dùng chung cho bài 10, bài 11

Chưa có thông báo nào