PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Măt cầu và các khái niệm
  • Giao của mặt cầu với đường thẳng, với mặt phẳng
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 13. Phương pháp xác định mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện (P1)

Độ dài: 79 phút - Số lượt học 12.203

Trong bài thầy giảng:
- Định nghĩa mặt cầu và các khái niệm, thuật ngữ liên quan đến mặt cầu

- Giao của mặt cầu với đường thẳng và giao của mặt cầu với đường thẳng
- Các bài tập về mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện
Lưu ý: Bài tập được dùng chung cho bài 10, bài 11

Chưa có thông báo nào