PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Bài 4. Các bài toán về xác suất (P2) sẽ được mở vào ngày 04/10/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 08. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

Bài 4. Các bài toán về xác suất (P2)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 4.606

Chưa có thông báo nào