PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Loại 1, VD1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • loại 2, vd1
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 07. LƯỢNG GIÁC (THAM KHẢO)

Bài 3. Các kĩ thuật giải phương trình lượng giác (P1)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 4.737

Chưa có thông báo nào