PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Vectơ chỉ phương của đường thẳng
  • Phương trình đường thẳng
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3,4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

Bài 4. Các phương pháp viết phương trình đường thẳng (P1)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 19.219

Trong bài thầy dạy các em về vectơ chỉ phương của đường thẳng, cách viết phương trình đường thẳng, thầy đưa ra cáv ví dụ để các em dễ dàng nhớ và khắc sâu kiến thức

Lưu ý: BTTL dùng chung cho cả 3 phần

Chưa có thông báo nào