PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Vectơ chỉ phương của đường thẳng
  • Phương trình đường thẳng
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3,4
Bài 4. Các phương pháp viết phương trình đường thẳng (P1) sẽ được mở vào ngày 03/09/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 5. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

Bài 4. Các phương pháp viết phương trình đường thẳng (P1)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 14.343

Trong bài thầy dạy các em về vectơ chỉ phương của đường thẳng, cách viết phương trình đường thẳng, thầy đưa ra cáv ví dụ để các em dễ dàng nhớ và khắc sâu kiến thức

Lưu ý: BTTL dùng chung cho cả 3 phần

Chưa có thông báo nào