PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 3, bài 1
  • Dạng 3, bài 2
  • Bài 1,2 (đánh giá cơ số - so sánh)
  • Bài 3,4,5 (Đánh giá cơ số - so sánh)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. MŨ – LOGARIT

Bài 4. Kĩ năng giải bất phương trình mũ, bất phương trình logarit (P3)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 10.564

Trong bài thầy đưa ra

- Cách giải dạng 3: giải bất phương trình bằng phương pháp logarit hai vế.
- Cách đánh giá cơ số của biểu thức mũ, logarit, bất đẳng thức.

Chưa có thông báo nào