PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6. SỐ PHỨC

Bài 5. Vận dụng kỹ thuật tìm tập hợp điểm để giải quyết các bài toán liên quan đến min-max của mô đun số phức

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 982

Lưu ý: BTTL dùng chung cho cả hai phần

Chưa có thông báo nào