PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 3,4
  • Ví dụ 5, 6
  • Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 2. Kĩ năng xác định góc giữa đường và đường, đường và mặt, mặt và mặt (P3)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 10.359

Trong bài thầy cung cấp cho các em:

+ Các ví dụ về tìm góc giữa hai mặt phẳng
+ Kiến thức về góc giữa đường thẳng và mặt phẳng và các ví dụ tìm góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Chưa có thông báo nào