PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 3,4
  • Ví dụ 5, 6
  • Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 2. Kĩ năng xác định góc giữa đường và đường, đường và mặt, mặt và mặt (P3)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 14.295

Trong bài thầy cung cấp cho các em:

+ Các ví dụ về tìm góc giữa hai mặt phẳng
+ Kiến thức về góc giữa đường thẳng và mặt phẳng và các ví dụ tìm góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Chưa có thông báo nào