PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 4. Các kỹ thuật đặc biệt về tính tích phân (P2)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 534

Chưa có thông báo nào