PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • PP đổi biến số
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 2. Các kĩ thuật giải bài toán tích phân cho dưới dạng hạn chế Casio (P2)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 17.710

Trong bài thầy dạy phương pháp tính tích phân đổi biến số, trong đó thầy chia thành 3 dạng đổi biến số thường gặp cùng các ví dụ cụ thể để các em nhận diện dạng bài và áp dụng phương pháp tính


Chưa có thông báo nào