PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Quy tắc cộng
  • Quy tắc nhân
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 08. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

Bài 2. Các bài toán tổng hợp về phép đếm

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 9.775

Lưu ý: BTTL dùng chung cho các phần

Chưa có thông báo nào