PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • I. Tiệm cận đứng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 8. Kĩ thuật xác định đường tiệm cận và những sai lầm cần tránh (P1)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 27.125

Trong bài thầy ôn cho các em định nghĩa đường tiệm cận đứng của hàm số và ví dụ áp dụng lí thuyết cùng các ghi nhớ khi tìm tiệm cận của hàm số


Chưa có thông báo nào