PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 5a
  • Bai 5b
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 8. Sử dụng đạo hàm, tích phân để giải quyết bài toán có tính thực tiễn (P1)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 11.137

Chưa có thông báo nào