PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • vị trí tương đối giữa 2 mp
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • vị trí tương đối giữa ĐT và mp
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3,4
  • Ví dụ 5,6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

Bài 7. Vị trí tương đối (P1)

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 14.870

Trong bài thầy dạy về vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng, thầy cũng đưa ra các ví dụ và hướng dẫn chi tiết để các em dễ tiếp thu và khắc sâu kiến thức

Lưu ý: Ở VD 3 các em thay dấu và { thành dấu hoặc [ mới chính xác nhé
+ Ở ở phần lí thuyết hai vectơ cùng phương thầy ghi nhầm các em sửa lại là hai vectơ cùng phương thì tích có hướng của chúng bằng 0 nhé
Hướng dẫn giải sẽ được cập nhật sau, các em làm bài tập và so sánh với đáp án trước nhé

Chưa có thông báo nào