PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • ĐTHS mũ - loga
  • Bài 1, 2, 2a
  • Bài 2b
  • Bài 2c
  • Bài 3,4
  • Đồ thị hàm lũy thừa
  • Giới hạn
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. MŨ – LOGARIT

Bài 2. Tập xác định, đạo hàm, đồ thị hàm số lũy thừa - mũ - logarit (P3)

Độ dài: 70 phút - Số lượt học 19.781

Trong bài thầy dạy các em:

+ Đồ thị của hàm số mũ, hàm số logarít và hàm số lũy thừa
+ Giới hạn của các hàm số trên

Chưa có thông báo nào