PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Bài 6. Phương pháp tính nhanh thể tích các loại chóp thường gặp (P5) sẽ được mở vào ngày 11/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 6. Phương pháp tính nhanh thể tích các loại chóp thường gặp (P5)

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 5.703

Trong bài thầy đưa ra các bài mẫu về tính thể tích khối chóp tổng hợp, là khối chóp không có điểm đặc biệt như các khối chóp ở các dạng bài trên nhưng chúng ta có thể dùng kết hợp các lí thuyết, công thức ở các dạng trên để tính được thể tích của nó.

Chưa có thông báo nào