PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 6. Phương pháp tính nhanh thể tích các loại chóp thường gặp (P5)

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 8.815

Trong bài thầy đưa ra các bài mẫu về tính thể tích khối chóp tổng hợp, là khối chóp không có điểm đặc biệt như các khối chóp ở các dạng bài trên nhưng chúng ta có thể dùng kết hợp các lí thuyết, công thức ở các dạng trên để tính được thể tích của nó.

Chưa có thông báo nào