PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

Bài 4. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (P2) sẽ được mở vào ngày 05/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 4. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (P2)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 6.166

Trong bài thầy tiếp tục cung cấp cho các em phương pháp thứ hai để xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Phương pháp này được áp dụng trực tiếp để giải quyết hai ví dụ thầy đưa ra, giúp các dễ dàng nắm bắt các bước trong phương pháp

Chưa có thông báo nào