PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 4. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (P2)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 8.914

Trong bài thầy tiếp tục cung cấp cho các em phương pháp thứ hai để xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Phương pháp này được áp dụng trực tiếp để giải quyết hai ví dụ thầy đưa ra, giúp các dễ dàng nắm bắt các bước trong phương pháp

Chưa có thông báo nào