PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập mẫu
    • Bài 7
    • Bài 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 8. Kĩ thuật xác định đường tiệm cận và những sai lầm cần tránh (P2)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 21.580

Chưa có thông báo nào