PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Hoán vị
  • Tổ hợp
  • Chỉnh hợp
  • Bài tập
Bài 1. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp sẽ được mở vào ngày 29/09/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 08. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

Bài 1. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 9.150

Chưa có thông báo nào