PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 7. Thể tích khối lăng trụ (P1)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 11.252

Trong bài thầy nhắc lại công thức tính thể tích lăng trụ và đưa ra các bài tập mẫu bao quát các dạng và hướng dẫn chi tiết để các em có thể hiểu và tự làm được các bài tương tự

Chưa có thông báo nào