PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Bài 7. Thể tích khối lăng trụ (P1) sẽ được mở vào ngày 12/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 7. Thể tích khối lăng trụ (P1)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 7.252

Trong bài thầy nhắc lại công thức tính thể tích lăng trụ và đưa ra các bài tập mẫu bao quát các dạng và hướng dẫn chi tiết để các em có thể hiểu và tự làm được các bài tương tự

Chưa có thông báo nào