PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
  • Bài 7
  • Bài 8
  • Bài 9
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. MŨ – LOGARIT

Bài 6. Sử dụng phương pháp hàm số để giải quyết PT - BPT mũ - logarit chứa tham số (P2)

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 9.205

Trong bài thầy tiếp tục đưa ra các bài toán về PT mũ, PT loga, BPT mũ, BPT loga và hướng dẫn các e sử dụng phương pháp hàm số để giải quyết

Lưu ý: Trong ví dụ 7, khi tính đạo hàm kết quả là \[y' = - \frac{2}{{\left( {t - 3} \right)\sqrt {{t^2} - 2t - 3} }}\], các e sửa lại trong bài nhé

Chưa có thông báo nào