PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • 2
Bài 2. Kĩ năng xác định góc giữa đường và đường, đường và mặt, mặt và mặt (P2) sẽ được mở vào ngày 30/06/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 2. Kĩ năng xác định góc giữa đường và đường, đường và mặt, mặt và mặt (P2)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 11.357

Chưa có thông báo nào