PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 11. Sử dụng chuỗi kiến thức đề xác định đặc tính của đồ thị hàm số

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 18.025

Trong bài thầy tiếp tục đưa ra các bài tập và hướng dẫn các em sử dụng chuỗi kiến thức để nhận dạng đồ thị hàm số hoặc xác định các đặc tính của đồ thị

Chưa có thông báo nào