PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 11. Sử dụng chuỗi kiến thức đề xác định đặc tính của đồ thị hàm số

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 19.258

Trong bài thầy tiếp tục đưa ra các bài tập và hướng dẫn các em sử dụng chuỗi kiến thức để nhận dạng đồ thị hàm số hoặc xác định các đặc tính của đồ thị

Chưa có thông báo nào