PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

Bài 12. Kỹ năng xử lý các bài toán về hình học không gian liên quan đến min-max (P2)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 266

Chưa có thông báo nào