PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 12. Các vấn đề trọng tâm về sự tương giao giữa hai đồ thị hàm số (P3)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 14.391

Trong bài thầy đưa ra các ví dụ tìm tham số m để giao của đồ thị hàm bậc ba và một đường thẳng thỏa mãn điều kiện cho trước, các ví dụ đều được giải chi tiết kết hợp nhắc lại những kiến thức lớp dưới được sử dụng giúp các em dễ hiểu bài hơn

Lưu ý: Đề bài 5 thầy ghi m thành k, các em sửa lại là m cho thống nhất nhé

Chưa có thông báo nào