PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 5,6
  • Bài 7,8,9
  • Bài 10,11,12
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. MŨ – LOGARIT

Bài 2. Tập xác định, đạo hàm, đồ thị hàm số lũy thừa - mũ - logarit (P2)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 17.575

Trong bài thầy tiếp tục đưa ra các ví dụ về tính đạo hàm của hàm mũ và hàm logarit, các bài tập tính giá trị đạo hàm của hàm số tại một điểm cùng với đó là những hướng dẫn cho các em làm bài tiết kiệm thời gian

Lưu ý: Trong bài 5 khi tính đạo hàm dấu = đầu tiên trên tử sau dấu trừ thầy ghi nhầm e^-x thành e^x các em sửa lại vào trong vở ghi nhé

Chưa có thông báo nào