PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 5
  • Bài 6
  • Bài 7
  • Bài 8
  • Bài 9
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 2. Các kĩ thuật giải bài toán tích phân cho dưới dạng hạn chế Casio (P3)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 15.180

Lưu ý: Trong bài 9, thầy ghi nhầm đề các em nhé. Em sửa \[{\sqrt {2 + 2\cos x} }\] thành \[{\sqrt {2 + 2\cos 2x} }\]

Chưa có thông báo nào