PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Tích phân từng phần
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 2. Các kĩ thuật giải bài toán tích phân cho dưới dạng hạn chế Casio (P4)

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 9.254

Chưa có thông báo nào