PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
  • Bài 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 12. Củng cố kiến thức về mặt trụ tròn xoay (P2)

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 6.052

Trong bài thầy đưa ra các bài tập tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình trụ, bài tập tính thể tích khối trụ, các bài tập tăng độ khó dần giúp các em dễ theo dõi và tiếp thu.

Lưu ý: Bài 3, các em sửa đề từ "quanh quanh AB" thành "quay quanh AC".

Chưa có thông báo nào