PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
  • Bài 7
Bài 12. Củng cố kiến thức về mặt trụ tròn xoay (P2) sẽ được mở vào ngày 19/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 12. Củng cố kiến thức về mặt trụ tròn xoay (P2)

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 4.233

Trong bài thầy đưa ra các bài tập tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình trụ, bài tập tính thể tích khối trụ, các bài tập tăng độ khó dần giúp các em dễ theo dõi và tiếp thu

Chưa có thông báo nào