PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 08. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

Bài 5. Nhị thức Niu tơn (P1)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 8.105

Chưa có thông báo nào