PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Tập xác định hàm mũ - loga
  • TXĐ hàm số lũy thừa
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Đạo hàm
Bài 2. Tập xác định, đạo hàm, đồ thị hàm số lũy thừa - mũ - logarit (P1) sẽ được mở vào ngày 25/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 3. MŨ – LOGARIT

Bài 2. Tập xác định, đạo hàm, đồ thị hàm số lũy thừa - mũ - logarit (P1)

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 19.348

Trong bài thầy hướng dẫn các em cách tìm tập xác định và đạo hàm của các hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit

Lưu ý: BTTL dùng chung cho các phần

Chưa có thông báo nào