PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
Bài 1. Kiến thức trọng tâm về cấp số cộng sẽ được mở vào ngày 11/10/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 09. CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN

Bài 1. Kiến thức trọng tâm về cấp số cộng

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 7.110

Chưa có thông báo nào