PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Bài 7. Kĩ năng tìm giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của hàm số (P1) sẽ được mở vào ngày 06/06/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 7. Kĩ năng tìm giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của hàm số (P1)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 13.520

Lưu ý:

+, Bài giảng đã cập nhật
+, Bài 1 (clip 02) thầy tính nhầm \[y\left( 4 \right)\] các em sửa thành \[y\left( 4 \right) = 68\] nhé

Chưa có thông báo nào