PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 7. Kĩ năng tìm giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của hàm số (P1)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 20.843

Lưu ý:

+, Bài giảng đã cập nhật
+, Bài 1 (clip 02) thầy tính nhầm \[y\left( 4 \right)\] các em sửa thành \[y\left( 4 \right) = 68\] nhé

Chưa có thông báo nào