PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 8. Thể tích khối lăng trụ (P2)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 7.599

Trong bài thầy đưa ra các bài tập mẫu về tính thể tích các dạng khối hộp, thầy giảng giải chi tiết giúp các em dễ dàng tiếp thu và áp dụng làm được các bài tập tương tự

Chưa có thông báo nào