PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Bài 2. Kiến thức trọng tâm về cấp số nhân sẽ được mở vào ngày 13/10/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 09. CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN

Bài 2. Kiến thức trọng tâm về cấp số nhân

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 4.688

Chưa có thông báo nào