PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Vấn đề 5.
    • Lí thuyết
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Bài 6. Nắm chắc kĩ thuật giải quyết các bài toán về cực trị của hàm số (P4) sẽ được mở vào ngày 02/06/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 6. Nắm chắc kĩ thuật giải quyết các bài toán về cực trị của hàm số (P4)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 9.117

Lưu ý: Bài giảng đã cập nhật

Chưa có thông báo nào