PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Vấn đề 5.
    • Lí thuyết
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 6. Nắm chắc kĩ thuật giải quyết các bài toán về cực trị của hàm số (P4)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 17.469

Lưu ý: Bài giảng đã cập nhật

Chưa có thông báo nào