PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Vấn đề 5.
    • Lí thuyết
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 6. Nắm chắc kĩ thuật giải quyết các bài toán về cực trị của hàm số (P4)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 19.514

Lưu ý: Bài giảng đã cập nhật

Chưa có thông báo nào