PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ
  • Bài tập
Bài 9. Tư duy vận dụng công thức về khoảng cách để giải quyết các bài toán liên quan (P2) sẽ được mở vào ngày 11/09/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 5. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

Bài 9. Tư duy vận dụng công thức về khoảng cách để giải quyết các bài toán liên quan (P2)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 6.153

Chưa có thông báo nào