PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Vectơ pháp tuyến của mp
  • PTTQ của mặt phẳng
  • Vị trí tương đối giữa 2 mp
  • Cách viết PTTQ của mp
Bài 2. Các kỹ năng viết phương trình mặt phẳng (P1) sẽ được mở vào ngày 01/09/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 5. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

Bài 2. Các kỹ năng viết phương trình mặt phẳng (P1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 16.442

Trong bài thầy dạy cho các em các các kiến thức liên quan đến mặt phẳng: vectơ pháp tuyến của mặt phẳng, phương trình mặt phẳng, vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng

Lưu ý: Trong VD2, thầy ghi nhầm \[\overrightarrow {AB} \left( {6; - 2;0} \right)\] các em sửa thành \[\overrightarrow {BA} \left( {6; - 2;0} \right)\]

Chưa có thông báo nào