PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Vectơ pháp tuyến của mp
  • PTTQ của mặt phẳng
  • Vị trí tương đối giữa 2 mp
  • Cách viết PTTQ của mp
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

Bài 2. Các kỹ năng viết phương trình mặt phẳng (P1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 22.116

Trong bài thầy dạy cho các em các các kiến thức liên quan đến mặt phẳng: vectơ pháp tuyến của mặt phẳng, phương trình mặt phẳng, vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng

Lưu ý: Trong VD2, thầy ghi nhầm \[\overrightarrow {AB} \left( {6; - 2;0} \right)\] các em sửa thành \[\overrightarrow {BA} \left( {6; - 2;0} \right)\]

Chưa có thông báo nào