PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 6. SỐ PHỨC

Bài 2. Các kiến thức về dạng đại số của số phức (P1)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 12.726

Trong bài thầy đưa ra các bài tập về dạng toán tìm môđun của số phức, các bài toán được sắp sếp từ dễ đến khó và giải chi tiết giúp các em dễ dàng tiếp thu kiến thức

Lưu ý: Trong bài 4 khi nhóm phần ảo thầy ghi là (5-5bi)i các em sửa lại là (5-5b)i nhé

Chưa có thông báo nào