PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 3. Một số sai lầm thường mắc phải trong việc giải quyết bài toán tìm nguyên hàm

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 669

Lưu ý: Ở VD2 khi tính f(x), chỗ dấu = thứ 3 thầy đánh dấu nhầm, các em sửa lại thành 1/(x-1) - 1/(x+1) nhé

Chưa có thông báo nào