PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
 • Dạng 2
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
 • Dạng 3
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 1. Các kĩ thuật tìm nguyên hàm (P6)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 16.603


Trong bài thầy dạy các em dùng phương pháp nguyên hàm từng phần để tính nguyên hàm của hàm số, cách áp dụng phương pháp vào từng dạng bài cụ thể cùng các ví dụ minh họa các dạng đó

Chưa có thông báo nào