PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài tập mẫu
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. MŨ – LOGARIT

Bài 7. Kỹ thuật giải các loại phương trình và bất phương trình bằng phương pháp hàm đặc trưng (P1)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 621

Chưa có thông báo nào