PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 10. Tính số nghiệm của phương trình từ đồ thị hàm số

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 15.411

Lưu ý:

- Bài 5, thầy nói nhầm \[m \ge 2\] thì có 2 giao điểm. Các em sửa thành \[m = 2\] thì có 2 giao điểm nhé
- Bài giảng đã cập nhật

Chưa có thông báo nào