PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 10. Tính số nghiệm của phương trình từ đồ thị hàm số

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 16.639

Lưu ý:

- Bài 5, thầy nói nhầm \[m \ge 2\] thì có 2 giao điểm. Các em sửa thành \[m = 2\] thì có 2 giao điểm nhé
- Bài giảng đã cập nhật

Chưa có thông báo nào