PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • C. Giải PT mũ - loga chứa tham số bằng PP hàm đặc trưng
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
    • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. MŨ – LOGARIT

Bài 3. Các phương pháp giải quyết phương trình mũ - loga cho dưới dạng hạn chế Casio (P3)

Độ dài: 106 phút - Số lượt học 19.512

Chưa có thông báo nào