PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
Bài 4. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (P1) sẽ được mở vào ngày 04/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 4. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (P1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 7.276

Trong bài thầy cung cấp các kiến thức về đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau, định nghĩa khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau và cách tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng cách xác định đường vuông góc chung

Chưa có thông báo nào