PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 7
  • Ví dụ 8
  • Ví dụ 9
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 16. Các kỹ thuật độc đáo để giải quyết các bài toán có tính tích hợp giữa giải tích và hình học (P3)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 342

Lưu ý: Trong clip 01 (VD7), Thầy viết nhầm (5p22)  . Các em sửa thành \[2 - x < - 1\]

Chưa có thông báo nào