PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1, phần 1
  • Bài 1, phần 2,3,4
  • Chú ý
  • Bài 2, phần 1,2
  • Bài 2, phần 3,4,5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 5. Ứng dụng của tích phân trong việc tính diện tích hình phẳng

Độ dài: 73 phút - Số lượt học 18.440

Trong bài thầy đưa ra công thức tính diện tích hình phẳng và các bài tập áp dụng công thức, trong đó thầy hướng dẫn tỉ mỉ giúp các em dễ dàng tiếp thu và áp dụng kiến thức

Lưu ý: Khi tính tích phân I1 thầy quên lấy trị tuyệt đối, các e lấy trị tuyệt đối để được kết quả 1-2/e nhé. Sau đó cộng với I2 ta được S=2-2/e

Chưa có thông báo nào