PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 07. LƯỢNG GIÁC (THAM KHẢO)

Bài 6. Các kĩ thuật giải phương trình lượng giác (P4)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.412

Chưa có thông báo nào