PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 6. Các bài toán về tính diện tích hình phẳng dựa trên hình vẽ (P3)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 5.652

Lưu ý: Trong Bài 10, thầy bị nhầm chỗ $$2S_1=g(-3)-g(1)$$ và thầy đã sửa sau đó rồi các em nhé

Chưa có thông báo nào